Na čihadle

Jizera Headwaters

RS13.05
Localisation: 50.832183N 15.22962E
Area: 14.632 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 972 - 1000 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Jedno z nejznámějších a nejpřístupnějších vrchovišť v Jizerských horách s mnoha tůňkami a porosty zakrslých smrků na sušších místech. Téměř chybí kosodřevina. Nejbližší okolí, tvořené v nedávné minulosti smrkovými porosty s hluboce zavětvenými korunami, je v současné době díky imisím odlesněno. Evropské rozvodí mezi Baltským a Severním mořem. Rašelinné fytocenózy sv. Leuco-Scheuchzerion palustris, Rhynchosporion albae, Sphagnion medii, Vaccinio-Piceion.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.040 ha 0.28 4
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 2.001 ha 13.68 1.9
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1.377 ha 9.41 1
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.441 ha 3.02 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Netopýři Eptesicus nilssonii netopýr severní Silně ohrožený HD IV -- -- 2010
Cévnaté rostliny Carex limosa ostřice bažinná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2010
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Empetrum nigrum šicha černá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Asio flammeus kalous pustovka Silně ohrožený BD I Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2017
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Blanokřídlí Bombus terrestris čmelák zemní Ohrožený -- -- -- 2018
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2018
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 73 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.