Na čihadle

Jizera Headwaters

RS13.05
Localisation: 50.832183N 15.22962E
Area: 14.632 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 972 - 1000 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Jedno z nejznámějších a nejpřístupnějších vrchovišť v Jizerských horách s mnoha tůňkami a porosty zakrslých smrků na sušších místech. Téměř chybí kosodřevina. Nejbližší okolí, tvořené v nedávné minulosti smrkovými porosty s hluboce zavětvenými korunami, je v současné době díky imisím odlesněno. Evropské rozvodí mezi Baltským a Severním mořem. Rašelinné fytocenózy sv. Leuco-Scheuchzerion palustris, Rhynchosporion albae, Sphagnion medii, Vaccinio-Piceion.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.040 ha 0.28 4
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.441 ha 3.02 1
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1.377 ha 9.41 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 2.001 ha 13.68 1.9

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Vážky Leucorrhinia dubia vážka čárkovaná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Scoliciosporum curvatum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Lišejníky Melanelixia subaurifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Lišejníky Evernia prunastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Cladonia sulphurina -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Lišejníky Cladonia merochlorophaea -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Lišejníky Bryoria fuscescens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Trichophorum cespitosum suchopýrek trsnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Salix silesiaca vrba slezská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Tachyporus transversalis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Lišejníky Fellhanera subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Rhantus suturellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Platydracus latebricola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 45 - 60 of 83 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.