Na Kneipě

Jizera Headwaters

RS13.06
Localisation: 50.83268N 15.239474E
Area: 0.845 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM
Altitude: 991 - 1000 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

botanicky významný

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.001 ha 0.09 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.076 ha 8.99 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 0.658 ha 77.84 1.87
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.029 ha 3.37 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 0.079 ha 9.31 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2010
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Vážky Somatochlora alpestris lesklice horská -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex limosa ostřice bažinná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2017
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Vážky Leucorrhinia dubia vážka čárkovaná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Empetrum nigrum šicha černá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.