Klečové louky

Jizera Headwaters

RS13.08
Localisation: 50.83574N 15.245955E
Area: 18.390 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 970 - 1050 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex 4 vrchovišť (Velká Klečová louka, Malá Klečová louka, Smrčková louka, Jelení loučka) propojených ochranným pásmem. Živá rašeliniště s tůňkami, porosty kleče a s roztroušenými smrky. Rostlinná společenstva sv. Leuco-Scheuchzerion palustris, Sphagnion medii, Vaccinio-Piceion, Pinion mughi. Evropské rozvodí mezi Baltským a Severním mořem.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.050 ha 5.71 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1.087 ha 5.91 1.08
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.001 ha -- 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 3.023 ha 16.44 1.41
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.152 ha 0.83 3.15
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 7.997 ha 43.49 2.66
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.361 ha 1.97 1.2
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 1.334 ha 7.25 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Agonum ericeti -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Micarea nitschkeana -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Frutidella pullata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Hypogymnia tubulosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Japewia subaurifera -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Lecanora phaeostigma -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Lišejníky Lecidea plana -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Lepraria jackii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Micarea deminuta -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Lišejníky Micarea myriocarpa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Aplotarsus incanus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Fellhanera bouteillei -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Lišejníky Palicella filamentosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Lišejníky Platismatia glauca -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 70 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.