Vlčí louka

Jizera Headwaters

RS13.09
Localisation: 50.845739N 15.23724E
Area: 7.985 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM
Altitude: 1000 - 1050 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

botanický, entomologický význam

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.098 ha 1.23 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.737 ha 9.23 3.51
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 4.226 ha 52.93 2.78
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.016 ha 0.21 2.54
R3.2 Vrchoviště s klečí (<i>Pinus mugo</i>) 91D0 Rašelinný les 1.886 ha 23.62 1.25

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Frutidella pullata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Cladonia asahinae -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Lišejníky Lecanora phaeostigma -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Lišejníky Hypogymnia tubulosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Fellhanera subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Cladonia sulphurina -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Lišejníky Cladonia merochlorophaea -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Lišejníky Micarea nitschkeana -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Lepraria jackii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Palicella filamentosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Lišejníky Platismatia glauca -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Scoliciosporum curvatum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Lišejníky Trapeliopsis gelatinosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Lecidea plana -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2010
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 27 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.