Vlčí louka

Jizera Headwaters

RS13.09
Localisation: 50.845739N 15.23724E
Area: 7.985 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM
Altitude: 1000 - 1050 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

botanický, entomologický význam

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.098 ha 1.23 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.737 ha 9.23 3.51
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 4.226 ha 52.93 2.78
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.016 ha 0.21 2.54
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 1.886 ha 23.62 1.25

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2010
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2010
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Callophrys rubi ostruháček ostružinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Trichophorum cespitosum suchopýrek trsnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Lyrurus tetrix tetřívek obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Huperzia selago vranec jedlový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Empetrum nigrum šicha černá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.