Vlčí louka

Jizera Headwaters

RS13.09
Localisation: 50.845739N 15.23724E
Area: 7.985 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM
Altitude: 1000 - 1050 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

botanický, entomologický význam

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.098 ha 1.23 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.737 ha 9.23 3.51
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 4.226 ha 52.93 2.78
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.016 ha 0.21 2.54
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 1.886 ha 23.62 1.25

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Hypogymnia tubulosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Micarea nitschkeana -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Trapeliopsis gelatinosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Scoliciosporum curvatum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Lišejníky Platismatia glauca -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Cladonia asahinae -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Lišejníky Cladonia merochlorophaea -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Lišejníky Cladonia sulphurina -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Lišejníky Fellhanera subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Frutidella pullata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Palicella filamentosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Lišejníky Lecanora phaeostigma -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Lišejníky Lecidea plana -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Lepraria jackii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 25 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.