Mokřady a minerální prameny Slavkovského lesa

Springs and Mires of the Slavkov Forest

RS14.02
Localisation: 50.025336N 12.759821E
Area: 2 128.339 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, PLA, NNM, NM, NR
Altitude: 642 - 850 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1.599 ha 0.08 1.4
First 1 2 3 4 Showing: 45 - 46 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Bombus rupestris pačmelák cizopasný Silně ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2015
Cévnaté rostliny Meum athamanticum koprník štětinolistý Ohrožený -- -- -- 2019
Netopýři Myotis mystacinus netopýr vousatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Cévnaté rostliny Lycopodium clavatum plavuň vidlačka -- HD V -- -- 2014
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2018
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Netopýři Pipistrellus nathusii netopýr parkový Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2015
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL 2015
Netopýři Myotis brandtii netopýr Brandtův Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum subnitens rašeliník lesklý -- HD V -- -- 2018
Cévnaté rostliny Dianthus superbus hvozdík pyšný Silně ohrožený -- -- -- 2013
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 289 results

Realizované projekty

Název projektu: Tůně a přehrážky Krásenského rašeliniště
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2014 do 2017
Výše podpory: 336 tis. Kč
Zdroj: PPK
Anotace: Rašeliniště ležící v centrální části Slavkovského lesa bylo ohroženo zarůstáním a odvodněním. Během tříletého období došlo na lokalitě k revitalizaci, kdy bylo odstraněno přes 12 ha zarůstajících dřevin a v původních odvodňovacích kanálech byly vystaveny hrázky, které zde zadrží vodu. Prostor osidlují vzácné druhy rostlin a živočichů, například rosnatka okrouhlolistá či motýli žluťásek borůvkový a perleťovec severní.

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.