Mokřady a minerální prameny Slavkovského lesa

Springs and Mires of the Slavkov Forest

RS14.02
Localisation: 50.025336N 12.759821E
Area: 2 128.339 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, PLA, NNM, NM, NR
Altitude: 642 - 850 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.046 ha -- 1
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (<i>Ribes alpinum</i>) -- -- 0.025 ha -- 1
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0.058 ha -- 1
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.405 ha 0.02 1.01
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 4030 Evropská suchá vřesoviště 2.562 ha 0.12 1.03
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.155 ha 0.01 1.31
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1.599 ha 0.08 1.4
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 5.381 ha 0.25 1.54
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7.114 ha 0.33 1.57
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 50.781 ha 2.39 1.72
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4.055 ha 0.19 1.75
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 17.655 ha 0.83 1.75
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 64.381 ha 3.02 1.75
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 10.315 ha 0.48 1.8
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 82.105 ha 3.86 1.83
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 46 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Zeugophora subspinosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Brouci Mogulones euphorbiae -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Poophagus sisymbrii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Platyrhinus resinosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Platydracus latebricola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Oxypoda funebris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Notaris aethiops -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Neocrepidodera nigritula -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Neocrepidodera motschulskii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Brouci Luperus longicornis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Rhinoncus albicinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Longitarsus holsaticus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Longitarsus apicalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Brouci Lochmaea suturalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Brouci Lepyrus palustris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 319 results

Realizované projekty

Název projektu: Tůně a přehrážky Krásenského rašeliniště
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2014 do 2017
Výše podpory: 336 tis. Kč
Zdroj: PPK
Anotace: Rašeliniště ležící v centrální části Slavkovského lesa bylo ohroženo zarůstáním a odvodněním. Během tříletého období došlo na lokalitě k revitalizaci, kdy bylo odstraněno přes 12 ha zarůstajících dřevin a v původních odvodňovacích kanálech byly vystaveny hrázky, které zde zadrží vodu. Prostor osidlují vzácné druhy rostlin a živočichů, například rosnatka okrouhlolistá či motýli žluťásek borůvkový a perleťovec severní.

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.