Mokřady a minerální prameny Slavkovského lesa

Springs and Mires of the Slavkov Forest

RS14.02
Localisation: 50.025336N 12.759821E
Area: 2 128.339 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, PLA, NNM, NM, NR
Altitude: 642 - 850 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0.025 ha -- 1
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.046 ha -- 1
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0.058 ha -- 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.064 ha -- 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.108 ha 0.01 2
L4A Typické suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.117 ha 0.01 3
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.129 ha 0.01 1.97
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.155 ha 0.01 1.31
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 0.159 ha 0.01 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.183 ha 0.01 4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.367 ha 0.02 2
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.405 ha 0.02 1.01
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.556 ha 0.03 2.21
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.673 ha 0.03 2.16
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.924 ha 0.04 3.94
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 46 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Cladonia portentosa dutohlávka ježatá -- HD V Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Empetrum nigrum šicha černá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Pavouci Micaria dives mikarie duhová -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Houby Leccinum holopus kozák bílý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Asplenium viride sleziník zelený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Asplenium adulterinum sleziník nepravý Kriticky ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Cetraria islandica -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Blanokřídlí Formica lemani -- Ohrožený -- -- -- 2012
Brouci Lepyrus palustris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Cryptocephalus frontalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Cryptocephalus coryli -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Coptocephala rubicunda -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Cionus olens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Netopýři Plecotus austriacus netopýr dlouhouchý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2012
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 306 results

Realizované projekty

Název projektu: Tůně a přehrážky Krásenského rašeliniště
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2014 do 2017
Výše podpory: 336 tis. Kč
Zdroj: PPK
Anotace: Rašeliniště ležící v centrální části Slavkovského lesa bylo ohroženo zarůstáním a odvodněním. Během tříletého období došlo na lokalitě k revitalizaci, kdy bylo odstraněno přes 12 ha zarůstajících dřevin a v původních odvodňovacích kanálech byly vystaveny hrázky, které zde zadrží vodu. Prostor osidlují vzácné druhy rostlin a živočichů, například rosnatka okrouhlolistá či motýli žluťásek borůvkový a perleťovec severní.

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.