Mokřady a minerální prameny Slavkovského lesa

Springs and Mires of the Slavkov Forest

RS14.02
Localisation: 50.025336N 12.759821E
Area: 2 128.339 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, PLA, NNM, NM, NR
Altitude: 642 - 850 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.129 ha 0.01 1.97
First 1 2 3 4 Showing: 45 - 46 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Zeugophora subspinosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Brouci Mogulones euphorbiae -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Poophagus sisymbrii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Platyrhinus resinosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Platydracus latebricola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Oxypoda funebris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Notaris aethiops -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Neocrepidodera nigritula -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Neocrepidodera motschulskii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Brouci Luperus longicornis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Rhinoncus albicinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Longitarsus holsaticus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Longitarsus apicalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Brouci Lochmaea suturalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Brouci Lepyrus palustris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 319 results

Realizované projekty

Název projektu: Tůně a přehrážky Krásenského rašeliniště
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2014 do 2017
Výše podpory: 336 tis. Kč
Zdroj: PPK
Anotace: Rašeliniště ležící v centrální části Slavkovského lesa bylo ohroženo zarůstáním a odvodněním. Během tříletého období došlo na lokalitě k revitalizaci, kdy bylo odstraněno přes 12 ha zarůstajících dřevin a v původních odvodňovacích kanálech byly vystaveny hrázky, které zde zadrží vodu. Prostor osidlují vzácné druhy rostlin a živočichů, například rosnatka okrouhlolistá či motýli žluťásek borůvkový a perleťovec severní.

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.