Mokřady a minerální prameny Slavkovského lesa

Springs and Mires of the Slavkov Forest

RS14.02
Localisation: 50.025336N 12.759821E
Area: 2 128.339 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, PLA, NNM, NM, NR
Altitude: 642 - 850 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 82.105 ha 3.86 1.83
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 16.527 ha 0.78 2.9
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 5.484 ha 0.26 1.89
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 2.363 ha 0.11 2.46
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 17.655 ha 0.83 1.75
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0.025 ha -- 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.673 ha 0.03 2.16
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.367 ha 0.02 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 2.492 ha 0.12 1.98
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7.114 ha 0.33 1.57
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 378.126 ha 17.77 2.02
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.266 ha 0.06 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 68.927 ha 3.24 1.97
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.405 ha 0.02 1.01
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.758 ha 0.08 2.13
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 46 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2019
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2019
First 18 19 20 21 Showing: 300 - 303 results

Realizované projekty

Název projektu: Tůně a přehrážky Krásenského rašeliniště
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2014 do 2017
Výše podpory: 336 tis. Kč
Zdroj: PPK
Anotace: Rašeliniště ležící v centrální části Slavkovského lesa bylo ohroženo zarůstáním a odvodněním. Během tříletého období došlo na lokalitě k revitalizaci, kdy bylo odstraněno přes 12 ha zarůstajících dřevin a v původních odvodňovacích kanálech byly vystaveny hrázky, které zde zadrží vodu. Prostor osidlují vzácné druhy rostlin a živočichů, například rosnatka okrouhlolistá či motýli žluťásek borůvkový a perleťovec severní.

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.