Mokřady a minerální prameny Slavkovského lesa

Springs and Mires of the Slavkov Forest

RS14.02
Localisation: 50.025336N 12.759821E
Area: 2 128.339 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, PLA, NNM, NM, NR
Altitude: 642 - 850 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1.599 ha 0.08 1.4
First 1 2 3 4 Showing: 45 - 46 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Bryoporus merdarius -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Buprestis haemorrhoidalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Buprestis rustica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Brouci Cercyon alpinus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Chaetocnema sahlbergii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Chrysomela cuprea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Brouci Chlorophanus viridis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Coptocephala rubicunda -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Cryptocephalus coryli -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Gymnetron beccabungae -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Cryptocephalus decemmaculatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 30 - 45 of 302 results

Realizované projekty

Název projektu: Tůně a přehrážky Krásenského rašeliniště
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2014 do 2017
Výše podpory: 336 tis. Kč
Zdroj: PPK
Anotace: Rašeliniště ležící v centrální části Slavkovského lesa bylo ohroženo zarůstáním a odvodněním. Během tříletého období došlo na lokalitě k revitalizaci, kdy bylo odstraněno přes 12 ha zarůstajících dřevin a v původních odvodňovacích kanálech byly vystaveny hrázky, které zde zadrží vodu. Prostor osidlují vzácné druhy rostlin a živočichů, například rosnatka okrouhlolistá či motýli žluťásek borůvkový a perleťovec severní.

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.