Smraďoch

Springs and Mires of the Slavkov Forest

RS14.04
Localisation: 50.013562N 12.718886E
Area: 9.954 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, NR
Altitude: 774 - 790 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Lesní rašeliniště s několika minerálními prameny a vývěry plynného CO2, který probublává vodou jezírek.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.239 ha 2.41 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 7.427 ha 74.62 1.62
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 1.949 ha 19.58 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.098 ha 0.98 2
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.081 ha 0.81 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2012
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2012
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2018
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Aegolius funereus sýc rousný Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.