Lítožnice

L.AA.03
Localisation: 50.06822N 14.61026E
Area: 42.457 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
fishpond
fishpond system
The degree of protection: NM
Reason protection: Am
Altitude: 239 - 253 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.997 ha 7.06 2.35
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.457 ha 3.43 3.62
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.932 ha 2.2 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.195 ha 0.46 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.877 ha 9.13 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.528 ha 5.95 2.78
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.225 ha 0.53 2.5
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.375 ha 0.88 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.166 ha 0.39 2.25
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.813 ha 1.91 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2018
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2019
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2021
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2019
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 74 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.