Mýto

L.AA.10
Localisation: 50.016644N 14.652214E
Area: 33.707 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: NR
Reason protection: B , E
Altitude: 305 - 346 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.014 ha 0.04 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.390 ha 1.16 3.19
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.715 ha 2.12 3.32
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2.126 ha 6.31 3.59
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 5.032 ha 14.93 2.22
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 6.180 ha 18.33 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Prunus cerasifera slivoň myrobalán -- -- -- BL2, inv 2019
Cévnaté rostliny Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Robinia pseudoacacia trnovník akát -- -- -- BL2, inv 2019
First 1 2 Showing: 15 - 20 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.