Holásecká jezera

L.BM.02
Localisation: 49.150598N 16.644491E
Area: 27.291 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: NM
Reason protection: Am
Altitude: 193 - 200 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.069 ha 0.25 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.776 ha 2.84 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.652 ha 9.72 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.550 ha 2.02 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.179 ha 0.65 2.16
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 4.731 ha 17.33 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Mahonia aquifolium mahónie cesmínolistá -- -- -- GL 2014
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Prunus cerasifera slivoň myrobalán -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Phytolacca esculenta líčidlo jedlé -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Parthenocissus inserta loubinec popínavý -- -- -- BL2 2014
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2014
Cévnaté rostliny Galeobdolon argentatum pitulník postříbřený -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Butomus umbellatus šmel okoličnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2014
Cévnaté rostliny Berula erecta potočník vzpřímený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 72 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.