Šatava

L.BO.07
Localisation: 49.059723N 16.532344E
Area: 14.343 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
Reason protection: B
Altitude: 211 - 225 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.142 ha 0.99 1.81
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.745 ha 5.19 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.141 ha 0.98 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.625 ha 11.33 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2, inv 2015
Cévnaté rostliny Populus ×canadensis topol kanadský -- -- -- BL2, inv 2015
Cévnaté rostliny Prunus cerasifera slivoň myrobalán -- -- -- BL2, inv 2015
Cévnaté rostliny Prunus domestica slivoň švestka -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Robinia pseudoacacia trnovník akát -- -- -- BL2, inv 2015
Brouci Osmoderma barnabita páchník hnědý Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Tringa totanus vodouš rudonohý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Netta rufina zrzohlávka rudozobá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Merops apiaster vlha pestrá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Vážky Coenagrion scitulum šidélko huňaté -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 20 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.