Obůrky–Třeštěnec

L.BO.112
Localisation: 49.309658N 16.503092E
Area: 6.079 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: NR
Reason protection: Am
Altitude: 300 - 313 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.347 ha 5.7 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.105 ha 34.63 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.347 ha 5.7 2.5

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2020
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Bromus japonicus sveřep japonský -- -- -- nat 2020
Cévnaté rostliny Lathyrus hirsutus hrachor chlupatý -- -- -- WL, nat 2017
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2, inv 2017
Cévnaté rostliny Gentiana cruciata hořec křížatý Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Gymnadenia densiflora pětiprstka hustokvětá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Motýli Hamearis lucina pestrobarvec petrklíčový -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Muscari comosum modřenec chocholatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Coenonympha arcania okáč strdivkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Epipactis palustris kruštík bahenní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.