Rešovské vodopády

L.BR.07
Localisation: 49.882253N 17.209215E
Area: 89.025 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: other aquatic or wetland biotopes
The degree of protection: SCI, NNR
Reason protection: KE
Altitude: 443 - 568 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 4.179 ha 4.69 1.38
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.447 ha 1.63 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 23.934 ha 26.88 1.37
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 5.343 ha 6 1.05
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.916 ha 1.03 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2.961 ha 3.33 1.62

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Pogonocherus ovatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Grynocharis oblonga -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Hylis foveicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Ipidia binotata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Stictoleptura scutellata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Denticollis rubens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Phymatura brevicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Letouni Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Brouci Mycetochara maura hubojed čárkovaný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Drymonia ruficornis hřbetozubec dubový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Cololejeunea rossettiana ježenka Rossettiho -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 35 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.