Rašovický rybník

L.CV.28
Localisation: 50.376884N 13.212351E
Area: 3.867 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: SCI, SPA
Reason protection: Am
Altitude: 304 - 313 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.518 ha 13.41 2.5
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.410 ha 10.6 2.5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.491 ha 38.55 2.5

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Hydrovatus cuspidatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Porzana parva chřástal malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Letouni Pipistrellus nathusii netopýr parkový Silně ohrožený HD IV -- -- 2021
Letouni Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2021
Letouni Eptesicus nilssonii netopýr severní Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Letouni Myotis myotis netopýr velký Kriticky ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Letouni Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Letouni Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2021
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 30 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.