Nad Dolským mlýnem

L.DC.04
Localisation: 50.852211N 14.337337E
Area: 3.119 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA, NM
Reason protection: B , Am
Altitude: 185 - 215 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 1.458 ha 46.73 4
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.014 ha 0.44 4
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.033 ha 1.04 2
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.016 ha 0.52 1
L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť 91D0 Rašelinný les 1.302 ha 41.74 1
L8.1A Boreokontinentální bory, lišejníkové porosty na píscích 91T0 Středoevropské lišejníkové bory 0.114 ha 3.65 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2, inv 2015
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Rhododendron tomentosum rojovník bahenní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.