Mokřady v nivě Lučiny (Niva řeky Lučiny, Slepá ramena Lučiny, H. Bludovice, Luh na soutoku Lučiny se Sušánkou)

L.FM.03
Localisation: 49.772131N 18.430365E
Area: 123.275 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 238 - 300 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.804 ha 0.65 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 9.501 ha 7.71 2.57
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 33.281 ha 27 1.92
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.983 ha 0.8 2.14
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.641 ha 0.52 2.28
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.220 ha 1.8 2.07
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.039 ha 0.03 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 18.127 ha 14.7 1.76
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.073 ha 0.06 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Acrocephalus arundinaceus rákosník velký Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Agrostemma githago koukol polní -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Anser sp. husa - neurčený druh -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Batrachium circinatum lakušník okrouhlý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2014
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Bufotes viridis ropucha zelená Silně ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Calla palustris ďáblík bahenní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2016
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 64 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.