Rašeliniště u Příbrazského rybníka

L.JH.04
Localisation: 49.036602N 14.93742E
Area: 89.789 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
fishpond
Reason protection: B
Altitude: 468 - 475 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 2.166 ha 2.41 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.119 ha 0.13 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 17.274 ha 19.24 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3.858 ha 4.3 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.479 ha 0.53 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.013 ha 0.01 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.699 ha 0.78 3.44
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 30.554 ha 34.03 3.75
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.143 ha 0.16 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.621 ha 4.03 2.05
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3.004 ha 3.35 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.700 ha 0.78 2.28
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.846 ha 2.06 3.67
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.403 ha 0.45 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013
Motýli Lasiocampa quercus bourovec dubový -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Motýli Melitaea cinxia hnědásek kostkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2013
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014 2013
Cévnaté rostliny Carex lasiocarpa ostřice plstnatoplodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex elata ostřice vyvýšená -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Hydrocotyle vulgaris pupečník obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2013
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2019
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Lysimachia thyrsiflora vrbina kytkokvětá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 18 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.