Rašeliniště Mosty

L.JH.08
Localisation: 49.112799N 15.247278E
Area: 12.230 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: NM
Reason protection: B
Altitude: 642 - 650 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.929 ha 15.78 2.5
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.052 ha 0.43 1.15
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.781 ha 6.38 2.39
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.065 ha 0.53 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.249 ha 2.04 1.52
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 0.472 ha 3.86 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.085 ha 0.7 1
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.032 ha 0.26 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.106 ha 0.86 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.825 ha 6.75 3.6

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Vážky Coenagrion hastulatum šidélko kopovité -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Comarum palustre zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2021
Mechorosty Sphagnum angustifolium rašeliník úzkolistý -- HD V -- -- 2021
Mechorosty Sphagnum obtusum rašeliník tupolistý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2021
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2021
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2021
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2016
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Mechorosty Dicranum bonjeanii dvouhrotec bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.