V Palaší

L.JH.36
Localisation: 49.070073N 15.35853E
Area: 11.600 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond system
Reason protection: O , B
Altitude: 514 - 548 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.023 ha 0.19 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.062 ha 0.53 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.259 ha 2.24 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.051 ha 0.44 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.162 ha 1.4 1.84
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.305 ha 2.63 1.5
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.043 ha 0.37 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.435 ha 20.99 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.163 ha 1.41 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.392 ha 20.62 4

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.