Klepákův rybník

L.JH.49
Localisation: 49.140596N 15.302257E
Area: 7.731 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
fishpond
Reason protection: Am
Altitude: 582 - 600 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.079 ha 1.02 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.265 ha 42.23 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.368 ha 4.76 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.169 ha 2.19 1.62
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.420 ha 5.43 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.709 ha 9.17 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.640 ha 8.28 2

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.