Dolní háj

L.KO.04
Localisation: 50.058624N 15.171099E
Area: 43.168 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
quarry, gravel or sand pit
Reason protection: Am
Altitude: 184 - 190 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.955 ha 4.53 1.46
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.020 ha 0.05 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.355 ha 0.82 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.947 ha 4.51 1
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.008 ha 0.02 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.006 ha 0.01 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.025 ha 0.06 1
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.347 ha 0.8 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2.048 ha 4.74 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 13.558 ha 31.41 2.04
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.608 ha 1.41 2.67
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.039 ha 0.09 1
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.008 ha 0.02 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.724 ha 3.99 1
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 9.299 ha 21.54 3.5

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2, inv 2016
Cévnaté rostliny Ribes rubrum rybíz červený -- -- -- nat 2016
Ryby a mihule Lepomis gibbosus slunečnice pestrá -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2021
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2021
Ryby a mihule Ameiurus nebulosus sumeček americký -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) GL 2021
Cévnaté rostliny Tanacetum vulgare vratič obecný -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2, inv 2016
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Scrophularia umbrosa krtičník křídlatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2016
Cévnaté rostliny Prunus insititia slivoň obecná -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Populus nigra topol černý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Cévnaté rostliny Populus ×canadensis topol kanadský -- -- -- BL2, inv 2016
Cévnaté rostliny Medicago sativa tolice setá -- -- -- nat 2016
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 24 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.