Dolní háj

L.KO.04
Localisation: 50.058624N 15.171099E
Area: 43.168 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
quarry, gravel or sand pit
Reason protection: Am
Altitude: 184 - 190 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.006 ha 0.01 1
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.008 ha 0.02 1
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.008 ha 0.02 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.020 ha 0.05 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.025 ha 0.06 1
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.039 ha 0.09 1
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.347 ha 0.8 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.355 ha 0.82 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.608 ha 1.41 2.67
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.724 ha 3.99 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.947 ha 4.51 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.955 ha 4.53 1.46
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2.048 ha 4.74 2
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 9.299 ha 21.54 3.5
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 13.558 ha 31.41 2.04

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2, inv 2016
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2016
Cévnaté rostliny Tanacetum vulgare vratič obecný -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2, inv 2016
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Scrophularia umbrosa krtičník křídlatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Ribes rubrum rybíz červený -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Robinia pseudoacacia trnovník akát -- -- -- BL2, inv 2016
Cévnaté rostliny Prunus insititia slivoň obecná -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Populus nigra topol černý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Cévnaté rostliny Populus ×canadensis topol kanadský -- -- -- BL2, inv 2016
Cévnaté rostliny Medicago sativa tolice setá -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL, inv 2016
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2016
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 25 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.