Lom Velká Stráž

L.KO.07
Localisation: 50.058011N 14.984612E
Area: 1.339 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: quarry, gravel or sand pit
Reason protection: KE
Altitude: 250 - 253 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.004 ha 0.27 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.055 ha 4.08 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.378 ha 28.21 2
T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens) 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.088 ha 6.59 3.74

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Gagea bohemica křivatec český Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Gagea bohemica subsp. bohemica křivatec český pravý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Linaria vulgaris lnice květel -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Prunus mahaleb mahalebka obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2018
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis sněženka podsněžník Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Bromus sterilis sveřep jalový -- -- -- inv 2018
Cévnaté rostliny Robinia pseudoacacia trnovník akát -- -- -- BL2, inv 2018
Ryby a mihule Anguilla anguilla úhoř říční -- -- Vyhynulý ve volné přírodě (EW) -- 2021

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.