Veltrubské jezero

L.KO.17
Localisation: 50.068932N 15.186829E
Area: 6.660 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
Reason protection: B
Altitude: 183 - 183 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.090 ha 31.39 3.4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.154 ha 2.31 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.790 ha 11.86 1.23
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.763 ha 11.46 1

List of species of conservation finding database

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.