Quarré

L.LB.08
Localisation: 50.858704N 15.282746E
Area: 6.845 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM
Reason protection: Z , E , KE, B
Altitude: 900 - 905 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.519 ha 7.58 3.04
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1.133 ha 16.55 1.84
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 0.825 ha 12.06 4
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.070 ha 1.02 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Vážky Somatochlora alpestris lesklice horská -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Carex limosa ostřice bažinná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2017
Cévnaté rostliny Lycopodiella inundata plavuňka zaplavovaná Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum balticum rašeliník baltský -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum papillosum rašeliník bradavčitý -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum subnitens rašeliník lesklý -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2020
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.