Dolejší Hůrky

L.LN.04
Localisation: 50.33842N 13.628778E
Area: 18.878 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
Reason protection: O , Br
Altitude: 198 - 201 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.200 ha 1.06 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.251 ha 1.33 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.299 ha 12.18 2.24
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 10.873 ha 57.6 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.246 ha 1.3 2.77
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.229 ha 1.21 3

List of species of conservation finding database

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.