Netřebská slaniska

L.ME.01
Localisation: 50.262935N 14.441262E
Area: 6.086 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: NM
Reason protection: O , B
Altitude: 166 - 171 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.554 ha 9.1 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.577 ha 9.47 2.11
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.004 ha 0.07 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Eleocharis uniglumis subsp. uniglumis bahnička jednoplevá pravá -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3, nat 2014
Cévnaté rostliny Adonis aestivalis hlaváček letní -- -- Téměř ohrožený (NT) nat 2015
Cévnaté rostliny Pyrus communis hrušeň obecná -- -- -- nat 2014
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2014
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Bolboschoenus maritimus kamyšník přímořský -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Lactuca serriola locika kompasová -- -- -- inv 2014
Cévnaté rostliny Arctium tomentosum lopuch plstnatý -- -- -- nat 2014
Cévnaté rostliny Prunus mahaleb subsp. mahaleb mahalebka obecná pravá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Ballota nigra subsp. nigra měrnice černá pravá -- -- -- nat 2014
Cévnaté rostliny Carex distans ostřice oddálená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 36 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.