Netřebská slaniska

L.ME.01
Localisation: 50.262935N 14.441262E
Area: 6.086 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: NM
Reason protection: O , B
Altitude: 166 - 171 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.577 ha 9.47 2.11
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.004 ha 0.07 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.554 ha 9.1 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Adonis aestivalis hlaváček letní -- -- Téměř ohrožený (NT) nat 2015
Cévnaté rostliny Lactuca serriola locika kompasová -- -- -- inv 2014
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Silene latifolia subsp. alba silenka širolistá bílá -- -- -- nat 2014
Cévnaté rostliny Schoenoplectus tabernaemontani skřípinec Tabernaemontanův -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Samolus valerandi solenka Valerandova Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Cévnaté rostliny Pyrus communis hrušeň obecná -- -- -- nat 2014
Cévnaté rostliny Prunus mahaleb subsp. mahaleb mahalebka obecná pravá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Cévnaté rostliny Arctium tomentosum lopuch plstnatý -- -- -- nat 2014
Cévnaté rostliny Nepeta cataria šanta kočičí -- -- -- nat 2014
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2014
Cévnaté rostliny Prunus domestica slivoň švestka -- -- -- nat 2014
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 36 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.