Veltruský park

L.ME.09
Localisation: 50.28674N 14.33724E
Area: 312.421 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: O , E
Altitude: 164 - 169 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 5.971 ha 1.91 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.375 ha 0.12 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.549 ha 0.18 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 108.030 ha 34.58 2.64

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Motýli Cameraria ohridella -- -- -- -- BL3 2014
Brouci Timarcha goettingensis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Brouci Pycnomerus terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Neatus picipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Bothynoderes affinis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Colydium elongatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Mycetophagus populi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Meloe decorus -- Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Blanokřídlí Formica rufibarbis -- Ohrožený -- -- -- 2016
Brouci Isorhipis melasoides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ploštice Oxycarenus lavaterae blánatka lipová -- -- -- BL3 2020
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2015
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 89 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.