Blato u Poděbrad

L.NB.05
Localisation: 50.17604N 15.182374E
Area: 17.490 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: canal, ditch
Reason protection: B
Altitude: 186 - 199 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.222 ha 1.27 2.5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.366 ha 2.09 2.06
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.756 ha 4.32 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.107 ha 6.33 2.5

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Populus ×canadensis topol kanadský -- -- -- BL2, inv 2019
Ptáci Lanius excubitor ťuhýk šedý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.