Mokřady u Pustějovského potoka

L.NJ.13
Localisation: 49.699059N 18.016649E
Area: 28.037 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, SPA
Reason protection: KE
Altitude: 240 - 267 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.002 ha 0.01 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.070 ha 0.25 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.043 ha 0.15 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.001 ha -- 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 2.154 ha 7.68 3.46
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.145 ha 0.52 3.12
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10.044 ha 35.82 2.77

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2015

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.