Turkov

L.OS.02
Localisation: 49.842701N 18.189067E
Area: 30.764 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: NM
Reason protection: Am
Altitude: 225 - 225 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.656 ha 8.63 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.750 ha 5.69 4
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.498 ha 8.12 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 7.434 ha 24.16 3.05
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8.423 ha 27.38 2.24

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Triphyllus bicolor -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Hypulus quercinus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Agrilus cuprescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Trichonyx sulcicollis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Trichius gallicus -- Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Syntomium aeneum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Symbiotes gibberosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Stenus ludyi -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Silusa rubiginosa -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Liogluta alpestris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Quedius maurus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Haploglossa gentilis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 59 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.