Malý Polec

L.PT.09
Localisation: 49.065381N 13.616198E
Area: 28.970 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Reason protection: KE, B
Altitude: 1033 - 1125 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0.456 ha 1.57 1.73
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 3.484 ha 12.03 3.84
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.826 ha 2.85 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.057 ha 0.2 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 11.532 ha 39.81 1.81
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4.119 ha 14.22 1.06
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 3.581 ha 12.36 1.34
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.150 ha 0.52 4
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 2.083 ha 7.19 1.07

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Mechorosty Sphagnum majus rašeliník Dusénův -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum papillosum rašeliník bradavčitý -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum fuscum rašeliník hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2020
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.