Rašeliniště v Klozovci

L.PV.15
Localisation: 49.516341N 16.822621E
Area: 3.683 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NM
Reason protection: B
Altitude: 648 - 664 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.010 ha 0.27 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.571 ha 15.51 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.188 ha 5.09 3

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.