Prameny Klíčavy

L.RA.01
Localisation: 50.144822N 13.826592E
Area: 92.175 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 445 - 450 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 10.045 ha 10.9 1.95
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.260 ha 0.28 2.53
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 18.657 ha 20.24 2.09
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 6.800 ha 7.38 3.66
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 8.057 ha 8.74 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.433 ha 1.55 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.897 ha 0.97 2.41
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.510 ha 0.55 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.306 ha 0.33 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.204 ha 0.22 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.096 ha 1.19 2.29

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum angustifolium rašeliník úzkolistý -- HD V -- -- 2018
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL 2019
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2021
Mechorosty Sphagnum fimbriatum rašeliník třásnitý -- HD V -- -- 2021
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2021
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Senecio vernalis starček jarní -- -- -- GL 2019
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2021
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2021
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2019
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2021
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2019
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2021
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2021
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 98 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.