Prameny Javornice

L.RA.05
Localisation: 50.074993N 13.535965E
Area: 4.431 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: NM
Reason protection: B
Altitude: 555 - 560 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.010 ha 0.21 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.214 ha 4.82 4
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.053 ha 1.18 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.346 ha 7.8 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.406 ha 31.73 3.33

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.