Na Hranicích

L.SM.01
Localisation: 50.610619N 15.175892E
Area: 5.933 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Reason protection: B
Altitude: 300 - 314 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.462 ha 7.78 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.640 ha 10.78 1.08
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2.991 ha 50.42 1.87
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.070 ha 1.17 4
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.012 ha 0.2 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.096 ha 1.62 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Chrysosplenium oppositifolium mokrýš vstřícnolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2018
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL, inv 2016
Cévnaté rostliny Equisetum telmateia přeslička největší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.