Grúň

L.UH.01
Localisation: 48.939943N 17.773642E
Area: 6.165 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, PLA, NM
Reason protection: KE, B
Altitude: 579 - 650 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.213 ha 19.68 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.491 ha 40.41 2.64
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.068 ha 1.09 4
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.008 ha 0.13 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.029 ha 0.48 2.11
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.713 ha 11.57 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Aphodius consputus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Polydrusus confluens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Chrostíci Rhyacophila vulgaris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Cis punctulatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Xylophilus corticalis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2021
Pošvatky Isogenus nubecula -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2018
Brouci Microrhagus pygmaeus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Hylis foveicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Brouci Eubria palustris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Centaurea stenolepis chrpa úzkoperá -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Mycetochara humeralis hubojed dvouskvrnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Brouci Mycetochara maura hubojed čárkovaný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2018
Cévnaté rostliny Aquilegia vulgaris orlíček obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2018
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.