Lopeník – Hrubý Mechnáč

L.UH.06
Localisation: 48.946064N 17.790339E
Area: 35.125 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NM
Reason protection: B
Altitude: 550 - 650 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.207 ha 3.44 1.18
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.299 ha 0.85 1.49
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 8.382 ha 23.86 2.6
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.396 ha 1.13 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.038 ha 0.11 1
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.609 ha 7.43 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.339 ha 0.97 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8.612 ha 24.52 2.74

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Aphodius consputus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Hylis cariniceps -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2021
Brouci Xylophilus corticalis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2021
Brouci Plectophloeus fleischeri -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2021
Brouci Omiamima mollina -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Brouci Microrhagus pygmaeus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Hylis foveicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Brouci Eucnemis capucina -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Brouci Eubria palustris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Elmis obscura -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Dibolia foersteri -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Brouci Cis punctulatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Chrostíci Rhyacophila vulgaris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Alchemilla baltica kontryhel baltský -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 31 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.