Čeňkovička

L.UO.17
Localisation: 50.009328N 16.657695E
Area: 19.402 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SPA, NM
Reason protection: B
Altitude: 550 - 623 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.787 ha 4.06 4
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.983 ha 5.06 3.42
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.163 ha 0.84 2.1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.310 ha 1.6 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.008 ha 10.35 2.41

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Meloe violaceus majka fialová Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.