Rašeliniště u Petrovic

L.UO.26
Localisation: 50.121173N 16.62035E
Area: 6.367 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
Reason protection: B
Altitude: 711 - 720 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.102 ha 1.6 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.430 ha 22.47 2
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.007 ha 0.11 3
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.451 ha 7.08 3.97
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.214 ha 3.36 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.954 ha 14.98 4
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.092 ha 1.44 4

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.