U Buku, Dušná

L.VS.147
Localisation: 49.380989N 18.031567E
Area: 0.357 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
Reason protection: B
Altitude: 650 - 650 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.006 ha 1.68 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.010 ha 2.8 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.017 ha 4.67 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.065 ha 18.17 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.260 ha 72.68 2

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.