Jalovcová stráň

L.ZL.04
Localisation: 49.102278N 18.092439E
Area: 41.057 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Reason protection: B
Altitude: 527 - 750 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.009 ha 0.02 2
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.014 ha 0.03 2
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0.029 ha 0.07 1.72
T8.1A Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin s výskytem jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0.058 ha 0.14 3
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.290 ha 0.71 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.307 ha 0.75 4
T3.4A Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 1.220 ha 2.97 1
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2.108 ha 5.14 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2.602 ha 6.34 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 5.741 ha 13.98 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.932 ha 16.88 1.77
T3.4B Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 9.550 ha 23.26 1.92

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Acallocrates colonnellii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Smicronyx reichi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Sphaeroderma rubidum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Pseudeuparius sepicola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Prionychus melanarius -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Prionocyphon serricornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Poecilium glabratum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Platyrhinus resinosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Onthophagus verticicornis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Trachys fragariae -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Xylophilus corticalis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Microplontus campestris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Lamprodila decipiens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Hypoganus inunctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Rhyncolus elongatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 110 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.