Laguna u Bohdalova

L.ZR.07
Localisation: 49.486164N 15.881832E
Area: 2.506 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: NM
Reason protection: Am
Altitude: 560 - 563 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.704 ha 28.1 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Sonchus asper mléč drsný -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2, inv 2016
Cévnaté rostliny Matricaria discoidea heřmánek terčovitý -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Epilobium adenocaulon vrbovka žláznatá -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Sonchus arvensis mléč rolní -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3, inv 2015
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3, inv 2016
Cévnaté rostliny Carduus acanthoides bodlák obecný -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2015
Cévnaté rostliny Armoracia rusticana křen selský -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Arctium tomentosum lopuch plstnatý -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Arctium lappa lopuch větší -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Tanacetum vulgare vratič obecný -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2016
Blanokřídlí Formica sanguinea mravenec loupeživý Ohrožený -- -- -- 2016
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 53 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.