Laguna u Bohdalova

L.ZR.07
Localisation: 49.486164N 15.881832E
Area: 2.506 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: NM
Reason protection: Am
Altitude: 560 - 563 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.704 ha 28.1 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Blanokřídlí Bombus cryptarum čmelák podvojný Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Blanokřídlí Bombus lucorum čmelák hájový Ohrožený -- -- -- 2015
Blanokřídlí Bombus terrestris čmelák zemní Ohrožený -- -- -- 2015
Blanokřídlí Formica sanguinea mravenec loupeživý Ohrožený -- -- -- 2016
Blanokřídlí Halictus quadricinctus ploskočelka čtyřpásá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Hydrophilus piceus vodomil černý -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Batrachium aquatile lakušník vodní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2015
Cévnaté rostliny Carex diandra ostřice přioblá -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2015
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3 2016
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata bahnička bradavkatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
First 1 2 3 Last Showing: 15 - 30 of 43 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.